top of page
Communicatie

Alles communiceert - ook dat wat je niet communiceert.

Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Het Latijnse woord communicare slaat terug op "iets gemeenschappelijk maken".

Als bedrijf, als organisatie maar vooral als mens is er de behoefte ons te uitten en ons kenbaar te maken.

Wat communicatie complex kan maken is dat mensen er vanuit gaan dat de woorden of beelden die wij gebruiken hetzelfde voor ons betekenen als voor anderen. 

 

Waar wij nauwelijks bewust van zijn is dat elk mens persoonlijke ervaringen heeft die betekenissen van woorden en beelden inkleuren. En hoewel simpele woorden als ' vrijheid' en 'verantwoordelijkheid' zeer eenduidig lijken blijken de betekenissen in de praktijk heel uiteenlopend.

 

Communicatie behoeft context. We kunnen niet zorgen dat íedereen ons gelijk begrijpt zoals we willen. We kunnen wél onderzoek doen of dat wat er bedoelt wordt ook daadwerkelijk bij de ander overkomt.

Het verhaal van Roodkapje is 
anders als de wolf het vertelt
Gespreksvoering
Gespreksvoering

Wanneer ik met teams en personeel werk, observeer ik hoe mensen met elkaar in gesprek zijn en met elkaar omgaan. Er zijn geschreven en ongeschreven regels en langzaamaan sluipen er gewoonten in waar kwaliteiten in zitten maar die ook uitdagingen met zich meebrengen.

Een onderdeel van bedrijfscultuur is gespreksvoering. Goede gespreksvoering hangt van veel factoren af.

Wat is daadwerkelijk relevant om te vertellen en wat levert ongewenste ruis op? Horen we elkaar alleen, of wordt er daadwerkelijk geluisterd? Zijn intenties duidelijk? Kennen we elkaar of vullen we in? Zijn we bereid verschillen te accepteren? Is er ruimte voor proces? Wil je gelijk of wil je verder kunnen? 

bottom of page