top of page
Organisatie Advies

Organisaties en bedrijven zijn altijd in beweging. Verwacht wordt dat zij met de tijd mee gaan, vernieuwen, onderzoeken en innovatief zijn.

Personeel, (gedateerd) beleid, methodes, systemen en de mannier waarop er intern en extern gecommuniceerd wordt zijn allemaal bepalend voor de bedrijfscultuur.

Binnen de organisaties die ik tegenkom ontdek ik dikwijls dat visie op papier in leven wordt gehouden maar dat het in de praktijk niet ( meer ) haalbaar is om de doelstellingen die bij de visie horen te volbrengen. Tijden zijn veranderd en doelen sluiten niet meer aan bij de wensen van nu. 

Medewerkers zijn gedemotiveerd, er kan een energielek zijn ontstaan of er wordt reactief gewerkt. 

Advies bestaat tegenwoordig niet alleen meer uit raadgeving. Het gaat hand in hand met coaching, communicatie en strategie. Als organisatieadviseur kijk ik wat er nodig is binnen de organisatie, school, of onderneming om ( weer ) op de goede weg te komen.

 

Waar zitten de knelpunten? Waarom is het ziektepercentage hoog? Zit het personeel op de juiste plek of is er behoefte aan een andere functie of werkomgeving? Zijn de werknemers gelukkig? Past de strategie nog bij de doelstelling en visie en is de visie nog levend? 

Ik maak helder waar de knelpunten zitten en onderzoek wat er nodig is om de stappen te maken die leiden tot een blijvende, duurzame en constructieve verandering.

bottom of page